תהליך עבודה

הקשבה

פגישה אישית להצגת המקרה:  

 • - נלמד את נסיבות התביעה
 • - נזהה את הגורמים לנזק
 • - ננתח את סיכויי התביעה
 • - נספק הסבר מלא על כל שלבי התהליך אותו אתה עתיד לעבור

בדיקה ובחינת המקרה

 • - איסוף מידע רפואי, טכני או ביטוחי
 • - איסוף עדויות
 • - איסוף מסמכים וראיות
 • - התייעצות עם יועצים רפואיים ואנשי מקצוע רלוונטיים

חוות דעת

 • - קבלת חוות דעת ממומחי המשרד
 • - החלטה לגבי קיומו של בסיס לתביעה

ייצוג משפטי

פנייה ראשונית לגורם המזיק לצורך ניהול משא ומתן בטרם הגשת תביעה, או: הגשת תביעה וניהולה מתחילתה ועד סופה:

 • - ייצוג בועדות רפואיות
 • - הדרכה אישית וליווי צמוד לאורך התהליך
 • - הגשת כתבי טענות לבית המשפט
 • - הופעות בדיוני בית המשפט
 • - הגשת תחשיבי נזק והערכת הנזקים בפני בית המשפט וגורמים נוספים (לרבות מגשר)
 • - ניהול משא ומתן עד להשגת פשרה מצוינת
 • - ניהול הוכחות, לרבות חקירת עדים עובדתיים ומומחים וקבלת פסק דין.