תהליך עבודה

הקשבה

פגישה אישית להצגת המקרה:  

 • – נלמד את נסיבות התביעה
 • – נזהה את הגורמים לנזק
 • – ננתח את סיכויי התביעה
 • – נספק הסבר מלא על כל שלבי התהליך אותו אתה עתיד לעבור

בדיקה ובחינת המקרה

 • – איסוף מידע רפואי, טכני או ביטוחי
 • – איסוף עדויות
 • – איסוף מסמכים וראיות
 • – התייעצות עם יועצים רפואיים ואנשי מקצוע רלוונטיים

חוות דעת

 • – קבלת חוות דעת ממומחי המשרד
 • – החלטה לגבי קיומו של בסיס לתביעה

ייצוג משפטי

פנייה ראשונית לגורם המזיק לצורך ניהול משא ומתן בטרם הגשת תביעה, או: הגשת תביעה וניהולה מתחילתה ועד סופה:

 • – ייצוג בועדות רפואיות
 • – הדרכה אישית וליווי צמוד לאורך התהליך
 • – הגשת כתבי טענות לבית המשפט
 • – הופעות בדיוני בית המשפט
 • – הגשת תחשיבי נזק והערכת הנזקים בפני בית המשפט וגורמים נוספים (לרבות מגשר)
 • – ניהול משא ומתן עד להשגת פשרה מצוינת
 • – ניהול הוכחות, לרבות חקירת עדים עובדתיים ומומחים וקבלת פסק דין.